Informatie over het prikkelbare darm syndroom

RECENTE ARTIKELS


Vaak gestelde vragen

Diagnose van prikkelbare darm syndroom (IBS)

Vroeger werd aan artsen aangeleerd dat er veel onderzoeken nodig zijn om een diagnose van het prikkelbare darm syndroom (IBS), ook gekend onder de naam “spastisch colon”, te kunnen stellen. Dankzij onderzoek in verschillende delen van de wereld is duidelijk geworden dat een diagnose van IBS kan gesteld worden op basis van de aanwezigheid van een typisch klachtenpatroon, de afwezigheid van tekens van andere ziektes en een zeer beperkt aanvullend onderzoek.

Het vaststellen van IBS kan geholpen worden door de zogenaamde Rome criteria, die alle typische symptomen overlopen, samen met een checklist voor alarmsymptomen, die helpt om het risico op andere ziektes in te schatten. In de dagelijkse praktijk worden die criteria echter weinig gebruikt, omdat de vragenlijst met criteria ingewikkeld is en daardoor als niet praktisch wordt aanzien. Bovendien gebeurt het dat sommige alarmsymptomen wel eens over het hoofd gezien worden.

Om die reden werd door de “Belgian IBS working group” een eenvoudige screeningstest opgezet, de Pre-Test, die de patiënt zelf kan invullen en die zowel de Rome criteria als de aanwezigheid van alarmsymptomen op een eenvoudige manier evalueert. Deze Pre-Test werd al geëvalueerd bij 247 patiënten die een coloscopie ondergingen voor buikpijn in 2 grote ziekenhuizen, en vergeleken met een Rome diagnostische vragenlijst en met de diagnose na coloscopie. Hieruit bleek dat de Pre-Test geschikt was om een groep patiënten met IBS te helpen herkennen.

De test lijkt daarom bruikbaar als hulpmiddel voor de arts in de klinische praktijk. De Pre-Test kan van de website gedownload worden zodat patiënten deze zelf kunnen invullen en aan hun arts doorgeven. Vanzelfsprekend dient de interpretatie en beslissing tot eventueel verder onderzoek of behandeling door een arts te gebeuren, na evaluatie van de klachten en toestand van de patiënt.

Referenties:

Longstreth GF, Thompson WG, Chey WD, Houghton LA, Mearin F, Spiller RC. Functional bowel disorders. Gastroenterology. 2006 Apr;130(5):1480-91.
Vanner SJ, Depew WT, Paterson WG, DaCosta LR, Groll AG, Simon JB, Djurfeldt M. Predictive value of the Rome criteria for diagnosing the irritable bowel syndrome. Am J Gastroenterol. 1999 Oct;94(10):2912-7.
Corsetti M, Tack J. Are symptom-based diagnostic criteria for irritable bowel syndrome useful in clinical practice? Digestion. 2004;70(4):207-9.
Van Gool S, Piessevaux H, Fischler B and Tack J. Accuracy of a Simplified IBS Self-Report Questionnaire Compared to the ROME III Criteria in Distinguishing IBS from Organic Disease. Gastroenterology 136; 5 supplement 1, A377.